Έγκριση όρων μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανέλκυση – απομάκρυνση και εκποίηση ναυαγίων εκτός τουριστικού λιμένα Ζακύνθου, περιοχής αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου

Θέμα: Έγκριση όρων μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανέλκυση – απομάκρυνση και εκποίηση ναυαγίων εκτός τουριστικού λιμένα Ζακύνθου, περιοχής αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου
Ημ/νια: 15/06/2021 13:34:40
Φορέας: ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΔΑ: 9Ρ3ΝΟΡΗ7-7ΡΤ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar