Α) Έγκριση του υπ’ αριθ. 215850/11-06-201 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του e-ΕΦΚΑ σχετικό με την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν τις Δομές χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ του e-ΕΦΚΑ που συστεγάζονται και θερμαίνονται από κοινού με Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΠΕΔΥ για το έτος 2021 και Β) Κατακύρωση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ Ο.Ε. μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης

Θέμα: Α) Έγκριση του υπ’ αριθ. 215850/11-06-201 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης
των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης του e-ΕΦΚΑ
σχετικό με την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων που στεγάζουν
τις Δομές χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ του e-ΕΦΚΑ που συστεγάζονται και
θερμαίνονται από κοινού με Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΠΕΔΥ για το έτος 2021 και
Β) Κατακύρωση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ Ο.Ε. μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης
Ημ/νια: 11/06/2021 14:44:52
Φορέας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΔΑ: Ω5Μ646ΜΑΠΣ-04Ψ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar