Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ζαχάρως 2021» για το τμήμα 3 του διαγωνισμού λιπαντικά οχημάτων- α) πρακτικό αποσφράγισης –διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών. β)πρακτικό αποσφράγισης –διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών.

Θέμα: Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ζαχάρως 2021» για το τμήμα 3 του διαγωνισμού λιπαντικά οχημάτων- α) πρακτικό αποσφράγισης –διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών. β)πρακτικό αποσφράγισης –διενέργειας και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών.
Ημ/νια: 11/06/2021 09:09:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
ΑΔΑ: Ψ7Ζ8ΩΡΗ-Α0Γ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar