Έγκριση (α) της υπ’ αριθ. 1/11-01-2021 μελέτης (τεχνικές προδιαγραφές), (β) του τρόπου ανάθεσης και (γ) της κατάρτισης των όρων του συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Περιστερίου», προϋπολογισμού 74.400 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24% ).

Θέμα: Έγκριση (α) της υπ’ αριθ. 1/11-01-2021 μελέτης (τεχνικές προδιαγραφές), (β) του τρόπου ανάθεσης και (γ) της κατάρτισης των όρων του συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Περιστερίου», προϋπολογισμού 74.400 € (συμπ/νου ΦΠΑ 24% ).
Ημ/νια: 11/06/2021 10:17:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΡΖΩΞ2-8ΕΚ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar