Έγκριση α) διενέργειας, β) τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 38/2021 μελέτης και γ) κατάρτισης όρων διακήρυξης που αφορά τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο την «προμήθεια καυσίμων» για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου καθώς και των Σχολικών Επιτροπών της Α’ βάθμιας & Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 1.021.862,30 €

Θέμα: Έγκριση α) διενέργειας, β) τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 38/2021 μελέτης και γ) κατάρτισης όρων διακήρυξης που αφορά τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων με αντικείμενο την «προμήθεια καυσίμων» για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου καθώς και των Σχολικών Επιτροπών της Α’ βάθμιας & Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 1.021.862,30 €
Ημ/νια: 11/06/2021 14:15:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΔΑ: 972ΝΩΗΔ-8ΘΙ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar