ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ ΑΠΟ 21/04/2020 ΕΩΣ 20/04/2022 Α.Μ 6/2019- ΑΙΤΗΜΑ 6892/28.3.2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 133,/2020 ΤΟΥ ΣΤ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.Π. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7251/21-04-2020 ΒΕΝΖΙΝΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ ΑΠΟ 21/04/2020 ΕΩΣ 20/04/2022 Α.Μ 6/2019- ΑΙΤΗΜΑ 6892/28.3.2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 133,/2020 ΤΟΥ ΣΤ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Α.Π. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7251/21-04-2020 ΒΕΝΖΙΝΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
Ημ/νια: 10/06/2021 13:23:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΑΔΑ: Ψ2ΡΔΩΛΕ-1ΨΙ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar