Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 144/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου Ν. Δράμας σχετικά με την «Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : <> μετά από άγονο διαγωνισμό».

Θέμα: Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 144/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου Ν. Δράμας σχετικά με την «Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : <<Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2021 – 2022>> μετά από άγονο διαγωνισμό».
Ημ/νια: 09/06/2021 13:46:40
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: 6Ν0ΛΟΡ1Υ-ΕΩΟ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar