Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Παιονίας έτους 2021».

Θέμα: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Παιονίας έτους 2021».
Ημ/νια: 09/06/2021 11:53:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΜΩΩΞΡ-ΩΤΛ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar