Συμβάσεις – Διαγωνισμοί [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για τη Σύναψη 9ης Εκτελεστικής Σύμβασης, της Υπ’ Αρίθμ. 0035Μ/19 Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) για την Προμήθεια Ποσότητας 2.670.000 Λίτρων Αμόλυβδης Βενζίνης με Κωδικό ΝΑΤΟ F-67]

Θέμα: Συμβάσεις – Διαγωνισμοί [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για τη Σύναψη 9ης Εκτελεστικής Σύμβασης, της Υπ’ Αρίθμ. 0035Μ/19 Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) για την Προμήθεια Ποσότητας 2.670.000 Λίτρων Αμόλυβδης Βενζίνης με Κωδικό ΝΑΤΟ F-67]
Ημ/νια: 08/06/2021 09:19:16
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΠΔ6-ΧΒΨ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar