Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 94/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων, για τις ΟΜΑΔΕΣ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8»

Θέμα: Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 94/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς με θέμα: «Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων, για τις ΟΜΑΔΕΣ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8»
Ημ/νια: 08/06/2021 11:47:20
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜ4ΟΟΡ10-ΘΙΡ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar