Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων, ετών 2021-2022», μετά από άγονο διαγωνισμό

Θέμα: Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων, ετών 2021-2022», μετά από άγονο διαγωνισμό
Ημ/νια: 07/06/2021 12:44:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΞ3Ω95-ΝΝΦ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar