47/2021_ΟΕ: Επί του 4ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών Προσώπων για δύο έτη».

Θέμα: 47/2021_ΟΕ: Επί του 4ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών Προσώπων για δύο έτη».
Ημ/νια: 02/06/2021 13:32:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΨ3ΩΕΕ-ΨΙΔ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar