Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, καθώς και του ΕΚΑΒ -ΤΟΜΕΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, προϋπολογισμού πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων δεκαπέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (52.915,62€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για το έτος 2021.

Θέμα: Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, καθώς και του ΕΚΑΒ -ΤΟΜΕΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, προϋπολογισμού πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων δεκαπέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (52.915,62€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για το έτος 2021.
Ημ/νια: 02/06/2021 10:08:53
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΑΔΑ: 65ΖΠ7ΛΕ-3ΒΣ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar