Απευθείας ανάθεση δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης των όρων του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο “ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, των Σχολικών Επιτροπών Α΄ Βαθμιας & Β΄ Βαθμιας Εκπαίδευσης, του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ)

Θέμα: Απευθείας ανάθεση δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης των όρων του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο “ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, των Σχολικών Επιτροπών Α΄ Βαθμιας & Β΄ Βαθμιας Εκπαίδευσης, του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ)
Ημ/νια: 02/06/2021 14:34:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΗΤΩ9Ν-ΑΧΤ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar