Έγκριση όρων του τεύχους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης για το έργο: ” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ”, διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την Περιφέρεια Αττικής, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 74.174,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Θέμα: Έγκριση όρων του τεύχους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης για το έργο: ” ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ”, διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την Περιφέρεια Αττικής, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 74.174,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ημ/νια: 02/06/2021 18:53:54
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: ΨΥΘ17Λ7-Θ6Π
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar