΄Εγκριση του Πρακτικού Νο2 της επιτροπής διενέργειας δημοσίων συμβάσεων του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των νομικών του προσώπων έτους 2021» – Κατακύρωση της σύμβασης στον οριστικό ανάδοχο

Θέμα: ΄Εγκριση του Πρακτικού Νο2 της επιτροπής διενέργειας δημοσίων συμβάσεων του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των νομικών του προσώπων έτους 2021» – Κατακύρωση της σύμβασης στον οριστικό ανάδοχο
Ημ/νια: 02/06/2021 14:50:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΚΧΩΛΧ-7Σ7
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar