Περίληψη διακήρυξης για τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τον Δήμο Παλλήνης και το Νομικό του πρόσωπο, ήτοι την Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος για τέσσερα (4) έτη.

Θέμα: Περίληψη διακήρυξης για τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τον Δήμο Παλλήνης και το Νομικό του πρόσωπο, ήτοι την Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος για τέσσερα (4) έτη.
Ημ/νια: 01/06/2021 14:05:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΔΑ: 9Η7ΨΩΞΚ-ΟΕΛ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar