Λήψη απόφασης για την κατακύρωση της διαδικασίας του ανοικτού διαγωνισμού Προμήθεια καυσίμων αυτ/των – μηχ/των 2020-2022 και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την κατακύρωση της διαδικασίας του ανοικτού διαγωνισμού Προμήθεια καυσίμων αυτ/των – μηχ/των 2020-2022 και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
Ημ/νια: 01/06/2021 14:39:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΔΑ: Ω897ΩΞΕ-ΛΚΓ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar