ΚΗΦΗ δαπάνες υπολογιζόμενες 30% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών Προμήθεια καυσίμων κίνησης Λεωφορείου (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2019 1219.0004 ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ 3 ΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Θέμα: ΚΗΦΗ δαπάνες υπολογιζόμενες 30% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών Προμήθεια καυσίμων κίνησης Λεωφορείου (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2019 1219.0004 ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ 3 ΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ημ/νια: 01/06/2021 13:59:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΝΣΩ9Η-1ΧΟ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar