Δέσμευση για προμήθεια λιπαντικών των μεταφορικών μέσων του Προγράμματος βοήθεια στο Σπίτι ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ 3 ΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Θέμα: Δέσμευση για προμήθεια λιπαντικών των μεταφορικών μέσων του Προγράμματος βοήθεια στο Σπίτι ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ 3 ΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ημ/νια: 01/06/2021 13:30:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΞΠΩ9Η-6ΣΡ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar