Δέσμευση για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης δημοτικών καταστημάτων δήμου ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ 3 ΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Θέμα: Δέσμευση για προμήθεια καυσίμων θέρμανσης δημοτικών καταστημάτων δήμου ΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ 3 ΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ημ/νια: 01/06/2021 14:03:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΘΞΩ9Η-Υ56
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar