Δέσμευση για προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα -μηχανήματα της Υπηρεσίας ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ 3 ΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Θέμα: Δέσμευση για προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα -μηχανήματα της Υπηρεσίας ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ 3 ΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ημ/νια: 01/06/2021 13:56:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΧΣΩ9Η-Ξ4Φ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar