Λήψη απόφασης για: α) έγκριση τευχών μελέτης β) την διεξαγωγή και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης και γ) την έγκριση των όρων του διαγωνισμού και σύνταξη Διακήρυξης για την: «Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και φυσικού αερίου για τα έτη 2022 & 2023» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.011.882,46€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), πλέον προαίρεσης ποσού 76.149,56€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύνολο 1.088.032,02€.

Θέμα: Λήψη απόφασης για: α) έγκριση τευχών μελέτης β) την διεξαγωγή και τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης και γ) την έγκριση των όρων του διαγωνισμού και σύνταξη Διακήρυξης για την: «Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και φυσικού αερίου για τα έτη 2022 & 2023» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.011.882,46€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), πλέον προαίρεσης ποσού 76.149,56€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύνολο 1.088.032,02€.
Ημ/νια: 31/05/2021 10:48:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΡ6ΩΛΩ-Υ28
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar