ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22-2021 Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Συνολικού Προϋπολογισμού 79.950 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . 1. Πετρέλαιο θέρμανσης CPV 09135100-5 Συνολικού προϋπολογισμού 67.800 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 2.Καύσιμα (Πετρέλαιο Κίνησης) CPV 09100000-0 Συνολικού προϋπολογισμού 5.500 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 3. Αμόλυβδη βενζίνη CPV 09132100-4 Συνολικού προϋπολογισμού 6.650 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22-2021
Τακτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Συνολικού Προϋπολογισμού 79.950 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .
1. Πετρέλαιο θέρμανσης CPV 09135100-5 Συνολικού προϋπολογισμού 67.800 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2.Καύσιμα (Πετρέλαιο Κίνησης) CPV 09100000-0 Συνολικού προϋπολογισμού 5.500 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3. Αμόλυβδη βενζίνη CPV 09132100-4 Συνολικού προϋπολογισμού 6.650 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ημ/νια: 31/05/2021 15:12:31
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΑ84690Β4-Κ2Γ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar