Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με Αρ. Διακήρυξης 30/2020 προμήθειας πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Νομών Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Πιερίας της Κεντρικής Μακεδονίας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας».

Θέμα: Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με Αρ. Διακήρυξης 30/2020 προμήθειας πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Νομών Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Πιερίας της Κεντρικής Μακεδονίας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας».
Ημ/νια: 31/05/2021 14:54:51
Φορέας: 3Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΠ3ΟΡΕΠ-ΨΒ8
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar