Έγκριση υπογραφής 1ης εκτελεστικής σύμβασης με την εταιρεία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για ένα (1) έτος για τη θέρμανση των σχολικών κτιρίων της Π/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Ηρακλείου βάσει της με αρ. πρωτ. 105/19-04-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV008534272) Σύμβασης Συμφωνίας -Πλαίσιο και υπό τους όρους της υπ’ αριθ. πρωτ. 58358/14-07-2020 διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Δήμου Ηρακλείου

Θέμα: Έγκριση υπογραφής 1ης εκτελεστικής σύμβασης με την εταιρεία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για ένα (1) έτος για τη θέρμανση των σχολικών κτιρίων της Π/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Ηρακλείου βάσει της με αρ. πρωτ. 105/19-04-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV008534272) Σύμβασης Συμφωνίας -Πλαίσιο και υπό τους όρους της υπ’ αριθ. πρωτ. 58358/14-07-2020 διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Δήμου Ηρακλείου
Ημ/νια: 31/05/2021 11:48:35
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΒ7ΟΕΦΩ-Ε2Λ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar