Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Δημοτικών Ενεργειακά Αποδοτικών Οχημάτων

Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Δημοτικών Ενεργειακά Αποδοτικών Οχημάτων
Ημ/νια: 31/05/2021 08:18:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΣΨΩΨΑ-Φ6Κ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar