Έγκριση σκοπιμότητας & διενέργειας του διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 118 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας & διενέργειας του διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 118 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ημ/νια: 31/05/2021 13:29:46
Φορέας: 5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΩ3469Η2Γ-174
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar