146096 /11.05.20201 ΟΕ της 24.05.2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη που αφορά κάλυψη εξόδων δημοσίευσης σε δύο εφημερίδες, για τη Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για την κάλυψη των αναγκών της Λειτουργίας και Συντήρησης της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”.

Θέμα: 146096 /11.05.20201 ΟΕ της 24.05.2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη που αφορά κάλυψη εξόδων δημοσίευσης σε δύο εφημερίδες, για τη Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για την κάλυψη των αναγκών της Λειτουργίας και Συντήρησης της “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.”.
Ημ/νια: 28/05/2021 10:47:29
Φορέας: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
ΑΔΑ: ΩΝΠΧ46Ψ8ΟΝ-Μ7Ω
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar