Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 121/2021: Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών ελαίων”

Θέμα: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 121/2021: Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών ελαίων”
Ημ/νια: 28/05/2021 13:45:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΑΔΑ: 90ΗΝΩ9Χ-Κ7Ρ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar