ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 213/2021: «Έγκριση τεχνικής έκθεσης, τιμολογίου μελέτης και προϋπολογισμού μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την «ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ A) Μεταφορά μελών της Υπ. Κοινωνικής Πολιτικής για θαλάσσια μπάνια – Καλοκαίρι 2021 Β) Μεταφορά μελών Κοινωνικής Πολιτικής- 2021» Ενημερωτική ανάρτηση, καθώς έχουν ήδη προηγηθεί οι καταχωρίσεις στο ΚΗΜΔΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 213/2021: «Έγκριση τεχνικής έκθεσης, τιμολογίου μελέτης και προϋπολογισμού μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού για την «ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ A) Μεταφορά μελών της Υπ. Κοινωνικής Πολιτικής για θαλάσσια μπάνια – Καλοκαίρι 2021 Β) Μεταφορά μελών Κοινωνικής Πολιτικής- 2021»
Ενημερωτική ανάρτηση, καθώς έχουν ήδη προηγηθεί οι καταχωρίσεις στο ΚΗΜΔΗΣ
Ημ/νια: 28/05/2021 08:36:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΕΗΩΕΚ-0ΒΡ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar