έγκριση του πρακτικού Ν. 3 της επιτροπής και κατακύρωση του άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού της «Προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας, όλων των Νομικών του Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2020 και 2021» ως προς την ομάδα των λιπαντικών

Θέμα: έγκριση του πρακτικού Ν. 3 της επιτροπής και κατακύρωση του άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού της «Προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας, όλων των Νομικών του Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2020 και 2021» ως προς την ομάδα των λιπαντικών
Ημ/νια: 28/05/2021 08:40:39
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΞ1ΟΡ1Φ-ΛΨΠ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar