Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης, Διακήρυξης Δημοπρασίας, Σύστασης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020».

Θέμα: Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης, Διακήρυξης Δημοπρασίας, Σύστασης Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020».
Ημ/νια: 28/05/2021 12:03:16
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: ΨΝΣΝ7ΛΚ-ΨΝΩ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar