Λήψη απόφασης επί εισηγήσεως τριμελούς επιτροπής για την επικύρωση ή μη των πρακτικών Νο 1 & Νο2 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2021-2022», προϋπολογισμού € 741.078,56 με το Φ.Π.Α.

Θέμα: Λήψη απόφασης επί εισηγήσεως τριμελούς επιτροπής για την επικύρωση ή μη των πρακτικών Νο 1 & Νο2 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2021-2022», προϋπολογισμού € 741.078,56 με το Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 27/05/2021 13:49:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΔΑ: Ψ954ΩΞΣ-Χ3Μ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar