Εγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού Νο 1 και Νο 2 για την <>.

Θέμα: Εγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού Νο 1 και Νο 2 για την << Προμήθεια ενός ( 1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 10m3 >>.
Ημ/νια: 27/05/2021 08:47:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
ΑΔΑ: Ω2Λ7ΩΨΔ-ΖΥ4
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar