«Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων, των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων προσέλευσης του κτιρίου της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης αρμοδιότητας του Ειδικού Φορέα 1047.201.9900800 – Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης-, για το οικονομικό έτος 2022, με διακριτό όρο την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης (παράταση/ανανέωση) της σύμβασης για το οικονομικό έτος 2023».

Θέμα: «Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων, των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων προσέλευσης του κτιρίου της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης αρμοδιότητας του Ειδικού Φορέα 1047.201.9900800 – Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης-, για το οικονομικό έτος 2022, με διακριτό όρο την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης (παράταση/ανανέωση) της σύμβασης για το οικονομικό έτος 2023».
Ημ/νια: 27/05/2021 09:20:23
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 6Ι0Κ46ΜΤΛΒ-ΤΚΗ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar