Απόφαση Ε.Ε 19/2021 Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου

Θέμα: Απόφαση Ε.Ε 19/2021 Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου
Ημ/νια: 27/05/2021 12:11:44
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
ΑΔΑ: ΨΛ3ΡΟΞΝΒ-3Ι7
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar