Έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης ηλεκτρονική αποσφράγιση – αξιολόγηση (υπο – φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς- οικονομικής προσφοράς) Συνοπτικού Διαγωνισμού, του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης στην Κοζάνη (Διακήρυξη 06/2021) .

Θέμα: Έγκριση αποτελέσματος αξιολόγησης ηλεκτρονική αποσφράγιση – αξιολόγηση (υπο – φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς- οικονομικής προσφοράς) Συνοπτικού Διαγωνισμού, του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης στην Κοζάνη (Διακήρυξη 06/2021) .
Ημ/νια: 27/05/2021 13:57:00
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ4ΨΟΡ1Γ-ΚΡΤ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar