Περιληπτική διακήρυξη για το Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό κάτω των ορίων (τακτικό) διαγωνισμό για την προμήθεια Βενζίνης (CPV 09132100-4) και Πετρελαίου κίνησης (CPV09134100-8) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου και των φορέων του ( Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Ξενώνας Βραχείας Παραμονής και Ξενώνας «Ψυχαργώς» )με σφραγισμένες προσφορές για ένα (1) έτος.

Θέμα: Περιληπτική διακήρυξη για το Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό κάτω των ορίων (τακτικό) διαγωνισμό για την προμήθεια Βενζίνης (CPV 09132100-4) και Πετρελαίου κίνησης (CPV09134100-8) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου και των φορέων του ( Κέντρο Ψυχικής Υγείας, Ξενώνας Βραχείας Παραμονής και Ξενώνας «Ψυχαργώς» )με σφραγισμένες προσφορές για ένα (1) έτος.
Ημ/νια: 26/05/2021 11:51:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΔΑ: ΨΗΑΨ46907Λ-9Ψ5
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar