Α) Έγκριση της υπ’ αριθ.1/2021 Μελέτης της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Άργους-Μυκηνών, Β) Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών και των Νομικών Προσώπων του», συνολικού προϋπολογισμού 981.576,68€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και του δικαιώματος προαίρεσης, Γ) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, Δ) Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών και των Νομικών Προσώπων του»

Θέμα: Α) Έγκριση της υπ’ αριθ.1/2021 Μελέτης της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου Άργους-Μυκηνών, Β) Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών και των Νομικών Προσώπων του», συνολικού προϋπολογισμού 981.576,68€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και του δικαιώματος προαίρεσης, Γ) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, Δ) Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Άργους – Μυκηνών και των Νομικών Προσώπων του»
Ημ/νια: 26/05/2021 11:50:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞΝ2ΩΨΔ-Α94
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar