Έγκριση εγγράφων σύμβασης και διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α΄& Β΄ ΤΟΜΕΑ 2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00€

Θέμα: Έγκριση εγγράφων σύμβασης και διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α΄& Β΄ ΤΟΜΕΑ 2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00€
Ημ/νια: 26/05/2021 13:12:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΖΥΩΗ9-ΕΑΨ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar