Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού – τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας & τμήματος Πρασίνου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Θέμα: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού – τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας & τμήματος Πρασίνου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
Ημ/νια: 26/05/2021 12:19:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΑΔΑ: 9781Ω0Ο-ΛΤ7
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar