Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Δέλτα 2021».

Θέμα: Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Δέλτα 2021».
Ημ/νια: 26/05/2021 12:52:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΔΑ: Ψ61ΨΩ9Ι-97Χ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar