Περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης και διενέργειας διαγωνισμού των Υποέργο 1 « Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου» Υποέργο 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού γηπέδου 5Χ5 και Υποέργο 3 «Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων και αθλητικού εξοπλισμού» της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση υπάρχουσας και προμήθεια εξοπλισμού», του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ προϋπολογισμού 600.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Θέμα: Περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης και διενέργειας διαγωνισμού των Υποέργο 1 « Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου» Υποέργο 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού γηπέδου 5Χ5 και Υποέργο 3 «Προμήθεια και εγκατάσταση θόλου στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων και αθλητικού εξοπλισμού» της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση υπάρχουσας και προμήθεια εξοπλισμού», του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ προϋπολογισμού 600.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
Ημ/νια: 25/05/2021 11:55:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: ΨΣ7ΕΩ1Λ-ΤΒΩ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar