Η ΑΡ. 88/2021 ΑΟΕ ΜΕ ΘΕΜΑ;Έγκριση του υπ. αρ 4455/12.05.2021 (ΙΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» στην ENIAIA ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2021& 2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 518.993,54 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΦΠΑ 24%) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό αριθμό 104624 και συγκεκριμένα για την ΟΜΑΔΑ Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ .

Θέμα: Η ΑΡ. 88/2021 ΑΟΕ ΜΕ ΘΕΜΑ;Έγκριση του υπ. αρ 4455/12.05.2021 (ΙΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» στην ENIAIA ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2021& 2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 518.993,54 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΦΠΑ 24%) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό αριθμό 104624 και συγκεκριμένα για την ΟΜΑΔΑ Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ .
Ημ/νια: 25/05/2021 11:00:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΒΘΩΡ9-ΜΣ9
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar