Α.Ο.Ε.122/2021:Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχων της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων-λιπαντικών-αντιψυκτικών του Δήμου Κόνιτσας και των Νομικών προσώπων του, έτους 2021-2022»

Θέμα: Α.Ο.Ε.122/2021:Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχων της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων-λιπαντικών-αντιψυκτικών του Δήμου Κόνιτσας και των Νομικών προσώπων του, έτους 2021-2022»
Ημ/νια: 25/05/2021 12:19:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΑΔΩΛ4-ΩΝ3
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar