Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-340 για :Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (περίληψης διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού καυσίμων)

Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-340 για :Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (περίληψης διακήρυξης ηλεκτρονικού διαγωνισμού καυσίμων)
Ημ/νια: 25/05/2021 15:01:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΓ3Ω6Α-9Χ3
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar