Ανάθεση δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια Καυσίμων του Δήμου Παλλήνης και των Νομικών του Προσώπων για τέσσερα (4) έτη

Θέμα: Ανάθεση δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια Καυσίμων του Δήμου Παλλήνης και των Νομικών του Προσώπων για τέσσερα (4) έτη
Ημ/νια: 25/05/2021 11:59:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΔΑ: 67ΩΙΩΞΚ-8Ψ2
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar