Α) ΔΙΟΡΘΩΣΗ 269/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ: Ψ5ΘΖΩΛ2-ΕΩΩ Β) ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ” Γ) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: Β, Γ ΚΑΙ Δ και Δ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: Β ΚΑΙ Γ.

Θέμα: Α) ΔΙΟΡΘΩΣΗ 269/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑ: Ψ5ΘΖΩΛ2-ΕΩΩ Β) ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ” Γ) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: Β, Γ ΚΑΙ Δ και Δ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: Β ΚΑΙ Γ.
Ημ/νια: 24/05/2021 23:15:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΑΔΑ: 6ΓΗ6ΩΛ2-04Χ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar