Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 130/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου Ν. Δράμας σχετικά με την «Έγκριση των αριθ. 4398/12.5.2021 πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : <<Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2021 – 2022».

Θέμα: Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 130/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου Ν. Δράμας σχετικά με την «Έγκριση των αριθ. 4398/12.5.2021 πρακτικού της επιτροπής του διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : <<Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2021 - 2022».
Ημ/νια: 24/05/2021 12:39:08
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΒΩΟΡ1Υ-Ο2Ο
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar